Evropska konferenca mladih – EYE 2016

Želiš sooblikovati svojo prihodnost v EU? Spoznati mlade iz celotne Evrope in izmenjati ideje o različnih…

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

V institucijah Evropske unije je zaposlenih preko 40.000 državljanov vseh držav članic. Delo tako poteka v…