Kaj mladim sporoča dr. Igor Šoltes, poslanec v Evropskem parlamentu

  ″Ne smemo pristati na ukrepe zgolj za popravljanje statistik brezposelnih.″ ″Kot eno izmed ključnih področij, ki terja ukrepe je treba izpostaviti pekarno delo, ki vse bolj postaja sužnjelastniška oblika 21. stoletja. ″ ″V...