DECEMBER: nova pripravništva v ECB, pri EIGE in EUROPOLU

Si doktorski študent ekonomije, političnih znanosti, evropskih študij ali financ? Sta za teboj že uspešni dve leti študija? Evropska centralna banka (ECB) – Generalni direktorat za mednarodne in evropske odnose išče primernega kandidata, ki bo v obdobju od 3 do 12 mesecev, pod strokovnim mentorstvom, na sedežu institucije v Frankfurtu,  skrbel za pripravo stališč o mednarodnih zadevah in zadevah EU. Od kandidatov pričakujejo zelo dobro poznavanje mednarodne makroekonomije, monetarne ekonomike in/ali mednarodnih financ, vključno s pogoji na finančnih trgih ter izkušnje z analizo (naprednih ali nastajajočih) tržnih gospodarstev. Pripravništvo je plačano: 1.900 €/mesečno. Rok za prijavo: 15.12.2016

http://bit.ly/ECB_PhD_DG-I_Traineeships


Isti generalni direktorat Evropske centralne banke razpisuje tudi pripravništva za mlade (skoraj že) diplomante magistrskega študija ekonomije ali mednarodnih financ. V Sektorju za mednarodne odnose in sodelovanje bo tvoje delo analitične in tudi operativne narave – vključevalo bo podporo kolegom pri pripravi javno-političnih zapiskov, pripravi baz podatkov, pomoč pri raziskovalnem delu in tudi organizaciji dogodkov. Kraj: Frankfurt. Trajanje: od 3 do 12 mescev Plačilo 1.050 €/mesečno. Rok za prijavo: 20.12.2016

http://bit.ly/ECB_DG-I_MA_Traineeships


Poznaš Evropsko agencijo za pomorsko varnost (EMSA)? Veš kaj počne? Skrbi torej za izvajanje zakonodaje EU o pomorski varnosti, onesnaževanju morja in sodelovanje držav članic, ko gre za pomorsko zaščito. Mladim univerzitetnim diplomantom trenutno nudi 3 do 6 mesečna pripravništva v vseh svojih oddelkih: potrebujejo inženirje, mornarje, jezikoslovce, tržnike, pravnike, ekonomiste, informatike, organizatorje dogodkov in organizatorje v turizmu ter še več različnih profilov. Mesečna štipendija: 888,94 €. Kraj; Lizbona. Trajanje: 1. marec do 31. avgust 2017. #emsatrainees #seeyouinLisbon Rok za prijavo: 23.12.2016

http://bit.ly/EMSA_traineeships2017


Te zanima uvajanje načela enakosti med spoloma na vsa področja življenja, dobre prakse ali pa preprečevanje nasilja, izhajajočega iz neenakosti? Meniš, da si lahko kos upravljanju odnosov z deležniki, usmerjanju znanja in komunikacij na tem področju? Evropski inštitut za enakost med spoloma (EIGE) razpisuje pripravništva za univerzitetne diplomante družboslovnega ali humanističnega področja, ki trajajo do 6 mesecev. Pripravništvo lahko opravljaš v litvanski prestolnici Vilna. Mesečno plačilo: 750 €. Rok za prijavo: 12.12.2016

http://bit.ly/EIGE_Traineeship


Bi te morda veselila vprašanja intelektualne lastnine ali odkrivanje ponaredkov v Evropi? Rad/a uporabljaš družbena omrežja? Si želiš delovnega mesta na področju spletnih komunikacij? Odpravi se v Haag in postani pripravnik/ca pri Europolu, kjer boš lahko urejal/a spletno platformo, ki je namenjena sodelovanju javnega in zasebnega sektorja ter izmenjavi izkušenj na petih glavnih področjih – splošne kriminalitete intelektualne lastnine, zdravil, pesticidov, hrane in pijače in spletnega piratstva. Pogoji: končan univerzitetni študij relevantnega področja in odlično znanje angleščine. Mesečna štipendija: 782 €. Trajanje: od 3 do 6 mesecev. Rok za prijavo: 2.1.2017

http://bit.ly/EUROPOL_online_collaboration


Evropskemu policijskemu uradu (Europol) lahko pomagaš tudi tako, da med tem ko se bori proti organiziranemu kriminalu, hkrati postane tudi bolj zelena organizacija. Kot pripravnik/ca lahko za 6 mesecev skrbiš za uvajanje sheme EMAS – sistema EU za okoljevarstveno vodenje organizacij. Zadolžen/a boš za analizo aktivnosti, proizvodov in storitev urada. Pripravljal/a boš priporočila in poročila o učinkovitosti, ki bodo nato predstavljena javnosti. Pričetek: 1. februar. Pogoj: zaključen študij ali relevantno poklicno usposabljanje. Rok za prijavo: 2.1.2017

http://bit.ly/EMAS_EUROPOL_Internship