Erasmus za mlade podjetnike!

Letos mineva že deset uspešnih let programa Erasmus for Young Entrepreneurs, ki med seboj povezuje nove mlade podjetnike in že uspešne, izkušene podjetnike iz različnih držav Evropske unije. Program novim podjetnikom omogoča neprecenljivo mentorstvo s strani že izkušenega podjetnika z malim oz. srednje velikim podjetjem v drugi državi Evropske unije.

Program je medsebojno koristen tako za mentorja kot mladega podjetnika; slednji ima korist od izkušenj in praktičnega znanja že uveljavljenega podjetnika, ta pa pridobiva nove kontakte in informacije o možnostih investiranja in sodelovanja v drugi državi Evropske unije.

Kako sodelovanje med novim in izkušenim podjetnikom poteka v praksi?

Sodelujoči novi podjetniki delajo pri izkušenem podjetniku od 1 do 6 mesecev; stroške izmenjave delno krije Evropska unija. Sodelovanje je lahko razdeljeno v več časovnih obdobij, vendar morajo posamezne enote trajati najmanj 1 teden. V celoti ga je potrebno zaključiti v roku dvanajstih mesecev.

Novi podjetnik, podjetnik gostitelj in lokalni kontaktni točki v obeh sodelujočih državah pred začetkom izmenjave podpišejo t.i. Zavezo kakovosti, ki določa cilje izmenjave, načrt dejavnosti, obveznosti, pričakovane izide, trajanje izmenjave in predviden datum začetka in konca. Novi podjetnik in predstavnik njegove lokalne kontaktne točke podpišeta tudi Sporazum o finančni podpori za novega podjetnika.

Kdo šteje za novega podjetnika?

Če ste ustanovili svoje lastno podjetje v zadnjih treh letih ali pa to resno načrtujete, se lahko prijavite v program kot novi podjetnik.

Kdo šteje za izkušenega podjetnika?

Izkušeni podjetniki so lastniki ali upravljavci malega ali srednje velikega podjetja. Pomembno je, da ne prihajajo iz iste države Evropske unije kot novi podjetnik, s katerim se povežejo v okviru programa.

Več informacij lahko dobite na spletni strani, kjer se lahko tudi prijavite v program.

Slika: Pixabay.