ESC – Evropska solidarnostna enota

Evropska prostovoljska služba (European Voluntary Service – EVS) je del programa ERASMUS+: Mladi v akciji. Od leta 2019 se izvaja v okviru Evropske solidarnostne enote (European Solidarity Corps – ESC). Na februarskem zasedanju leta 2019 je odbor za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta potrdil nove prioritete programa Evropske solidarnostne enote za obdobje 2021–2027, ki predvidevajo, da bo Evropska solidarnostna enota v prihodnosti obsegala tudi solidarnostna dela izven meja Evropske unije. Poleg tega bo enota dostopnejša za ljudi z dodatnimi potrebami, kot so na primer invalidi, osebe z zdravstvenimi težavami, osebe iz oddaljenih območij ali migranti, ki bodo lahko sodelovali s skrajšanim delovnim časom.

 

EVS je izhodiščna točka za mlade, ki si želijo prostovoljskega dela ali sodelovanja pri projektih za dobrobit evropske skupnosti in njenih prebivalcev. Cilj enote je, da mladi pomagajo sočloveku in s tem pridobijo dragocena znanja, ki pripomorejo k osebnemu, socialnemu, državljanskemu in poklicnemu razvoju. Projekti vključujejo delo na področju vzgoje in izobraževanja, varstva okolja, zdravstva, pomoči starejšim, migrantom ter prosilcem za azil.

 

Med bivanjem v tujini bo program EVS financiral stroške bivanja, prehrane ter prevoza na delo, prostovoljcem bo nudil tudi mesečni denarni prispevek. Program bo pripomogel k stroškom prevoza prostovoljca v državo gostiteljico in mu nudil urejeno zdravstveno in nezgodno zavarovanje. Trajanje prostovoljstva bo omejeno na dva do dvanajst mesecev, le pri izvedbi kratkoročnih projektov bo obdobje lahko krajše. V EVS se lahko registrirajo posamezniki, ki so starejši od 17 let, medtem ko lahko delo opravljajo prostovoljci, stari med 18 in 30 let.

 

 

Več informacij o Evropski prostovoljski službi lahko najdete na spletni strani slovenske nacionalne agencije MOVIT ali na spletni strani Evropske komisije.

 

Marko Ilić