Izjava za javnost ob prvem juliju, pričetku predsedovanja Svetu EU

Kot zavod in pomemben partner mladih ob iskanju poklicne poti in zaposlitve bi ob predsedovanju Slovenije Svetu EU želeli izpostaviti teme, ki ne bi smele biti spregledane. Mladi si želijo delati in se zavedajo, da se sprejemajo pomembne odločitve za njihovo življenje, tudi v politiki, a na žalost le malokdo od mladih ima možnost sodelovati in soustvarjati prihodnost.

 

Mladi in politika

Po podatkih Statističnega urada iz leta 2018 je glede na število zaposlenih po poklicnih skupinah v povprečju najmanj mladih zaposlenih v poklicih, opredeljenih kot zakonodajalci in menedžerji (infogram). Ne preseneča niti, da ob vprašanju mladih (dijakov, študentov in iskalcev zaposlitve) kaj se prične prvega julija 2021 le malokdo ve za pomembne priložnosti, ki bi jih lahko omogočalo sodelovanje ob predsedovanju Svetu EU. Strinjamo se, da so teme, ki so poudarjene z namenom večje varnosti in zaščite Evropske unije, pomembne, pa vendar nas čudi, da v pogovore v večji meri niso vključeni mladi. Le ti bodo sprejetih sprememb in odločitev Sveta EU deležni v kar največji meri.

Podpiramo srečanje, ki je namenjeno mladim in dialogu med njimi (Mladinski dialog EU), ki bo potekal konec septembra, pa vendar za vključevanje mladih v postopke sprememb le to ni dovolj.

 

Česa si mladi želijo

Mladi si želijo dela in sodelovanja. Zavedajo se svoje neizkušenosti, zaradi česar se nanje pogosto tudi pozablja. Zaposlitev in soodločanje o njihovi prihodnosti sta ob pogovoru z mladimi vedno odločneje izražena. Želijo si enakovrednega položaja ob odločanju, saj se jim sodelovanje drugače ne zdi smiselno. Obenem pa se na tak način manjša socialna vključenost v dialoge med skupnostmi in raven aktivnega državljanstva mladih.

 

Kje mladi v Evropski uniji vidijo priložnosti

“Zagotovo je velika priložnost za mlade možnost izmenjav, ki niso samo študijske, pač pa tudi prostovoljne. Žal pa je poznavanje možnosti zanje precej slabo.” (Mija Repenšek, 26 let, mlada zaposlena v mladinskem sektorju)

 

Mladi cenijo dosedanje prizadevanje evropske politike za širjenje in enakost možnosti za izobraževanje in zaposlitev, pri čemer pa so možnosti, ki jih ponuja poleg študijske izmenjave manj znane. Predvsem ob izmenjavah mladinskih delavcev, študijskih praksah v članicah Unije kot tudi štipendiranje.Predvsem pa mladi vidijo priložnost in nujnost v vključevanju tudi v evropsko politiko in sodelovanje pri odločitvah, ki bodo v prihodnosti krojile njihovo življenje.

 

Ob tem dnevu želimo Sloveniji, da ne pozabi na mlade, saj je prihodnost v njihovih rokah.

 

 

Zavod Nefiks