Izobraževanje “EYE Liner”

Spletno izobraževanje “EYE Liner” je namenjeno izvajalcem, dejavnim na področju mladinskega dela, ki jim omogoča razvoj potrebnih kompetenc za izpeljavo mladinskih izmenjav v okviru programa Erasmus+ Mladi v akciji. Udeleženci izobraževanja se bodo naučili osnov, ki jih potrebujejo za organizacijo mladinske izmenjave v okviru Erasmus+ programa Mladi v akciji.

 

Izobraževanje bo potekalo v med dvanajstimi in osemnajstimi skupinami, ki bodo sestavljene iz enega do dveh mladih med trinajstimi in osemnajstimi leti ter ene odrasle vodje (starejšega od osemnajst let), ki se neposredno ukvarja z mladimi ter se zavzema za nadaljni razvoj mladinskih izmenjav v partnerstvu z mladimi. Dva voditelja se lahko udeležita izobraževanja, če sta različnih spolov ali če to zahteva nacionalna zakonodaja (po dogovoru z nacionalno agencijo pošiljateljico). Pričakuje se, da se bodo člani skupin med seboj pogovarjali v angleščini.

 

 

Cilji izobraževanja so naslednji:

  • Zagotoviti podatke o sedanjih in prihodnjih mladinskih izmenjavah programa Erasmus+ Mladi v akciji
  • Zagotoviti skupinsko učno izkušnjo pri pripravi projekta mladinske izmenjave
  • Razviti osnovne kompetence za organizacijo mladinske izmenjave
  • Razumeti neformalno učenje in sodelovanje med mladimi
  • Raziskati vlogo vodje skupine v procesu učenja mladih
  • Okrepiti dejavno sodelovanje mladih pri načrtovanju mladinskih izmenjav

 

Izobraževanje je sestavljeno iz stimulacijskih vaj, delavnic, informativnih sej in dejavnosti za okrepitev skupinskega duha.

 

Predviden urnik programa je naslednji:

Petek, 05. februarja 2021, 19:00 – 21:00

Sobota, 06. februarja 2021: 10:00 – 12:00 in 15:00 – 16:00

Nedelja, 07. februarja 2021: 14:00 – 16:00

Sreda, 10. februarja 2021: 19:00 – 21:00

Petek, 12. februarja 2021: 19:00 – 21:00

Sobota, 13. februarja 2021: 10:00 – 12:00 in 15:00 – 16:00

Nedelja, 14. februarja 2021: 14:00 – 16:00

 

Organizator izobraževanja je Švedska agencija za mladino in civilno družbo. Rok za prijavo je 08. januar 2021, kandidate pa bodo izbrali najkasneje do 22. januarja. Več informacij in možnosti prijave so dostopne prek platforme SALTO Youth.

 

Tadej Kobal