Javni razpis za oblikovanje rezervnega seznama za delovno mesto raziskovalca oziroma analitika

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) organizira javni razpis za oblikovanje rezervnega seznama za delovno mesto raziskovalca oziroma analitika. EIGE ima sedež v Litvi, njen namen pa je krepitev spodbujanja enakosti spolov.

 

 

Za doseganje svojih ciljev EIGE zbira in analizira podatke na ravni Evropske unije ter razvija ustrezna metodološka orodja za vključevanje enakosti spolov v vse politike Evropske unije, spodbuja izmenjavo dobrih praks ter ozavešča državljane EU o tem področju prek zagotavljanja tehnične pomoči evropskim institucijam, pa tudi organom držav članic. Oblikovalcem politik pomaga z zagotavljanjem visokokakovostnih raziskav in podatkov.

 

Delovne naloge

Zaposleni bo opravljal naslednje naloge:

  • Analiza podatkov ter izdelava statističnih podatkov
  • Sodelovanje z zunanjimi proizvajalci podatkov
  • Izvedba naprednih kvantitativnih analiz, kot so ocena učinka, regresijska analiza ali ekonomsko modeliranje na področju enakosti spolov
  • Oblikovanje in izvedba raziskovalnih projektov
  • Spremljanje in oblikovanje raziskav po vsej EU ter analiza zbranih podatkov
  • Zastopanje EIGE na sestankih in prireditvah

 

Kandidat mora imeti univerzitetno izobrazbo, dobro mora obvladati vsaj dva uradna jezika Evropske unije ter biti njen državljan, imeti vsaj šest let poklicnih izkušenj pri delu z uradnimi statističnimi podatki, znati mora uporabljati programsko opremo za kvantitativno analizo podatkov, imeti praktične izkušnje pri vodenju raziskovalnih projektov ter imeti dobre predstavitvene in komunikacijske sposobnosti.

 

 

Dodatne informacije in prijava

Vse dodatne informacije v povezavi z delovnim mestom ter način prijave so na voljo na spletni strani Evropskega inštituta za enakost spolov.

 

Tadej Kobal