Koliko denarja porabi uprava Evropske unije?

Evropska unija za plače svojih zaposlenih, administrativne stroške in vzdrževanje svojih stavb letno nameni približno šest odstotkov svojih sredstev. Evropsko komisijo sestavljajo generalni direktorati, ki imajo podobne pristojnosti kot ministrstva nacionalnih vlad. Vsak generalni direktorat, ki ga vodi generalni direktor, je pristojen za določeno področje, na primer za varstvo potrošnikov. Evropska komisija zaposluje približno 32 000 ljudi. V Evropskem parlamentu je v generalnem sekretariatu in političnih skupinah zaposlenih več kot sedem tisoč ljudi, v generalnem sekretariatu Sveta EU dela približno 3 500 ljudi.

 

Evropska unija ima 24 uradnih jezikov in letno stroški prevajanja in tolmačenja znašajo približno en odstotek proračuna EU oziroma dva evra na državljana EU letno.

 

 

Službe Evropske komisije se večinoma nahajajo v Bruslju in Luksemburgu, ima pa svoja predstavništva po celotni EU ter delegacije izven EU. Agencije so bile ustanovljene v številnih državah članicah za opravljanje posebnih tehničnih, znanstvenih in upravljavskih nalog. Delo odborov Evropskega parlamenta poteka v Bruslju, plenarna zasedanja pa so v Bruslju in Strasbourgu. Upravni del je nastanjen v Luksemburgu. Evropski parlament redno pošilja svoje delegacije v države izven meja Evropske unije. Sedež Sveta EU je v Bruslju, kjer tudi poteka večina zasedanj in sestankov, občasno pa zasedanja potekajo tudi v Luksemburgu.

 

Tadej Kobal