Leto 2022 – evropsko leto mladih

Leto 2022 je evropsko leto mladih, kar pomeni, da se v tem letu v vseh članicah Evropske unije posvečamo organizaciji dejavnosti in pobud, ki ciljajo ali so osredotočene na mlade.

 

 

Poseben izziv mladih v tem času, ki ga želi naslavljati evropsko leto mladih, je tudi odpravljanje posledice epidemije novega koronavirusa. Cilj projekta je vključiti mlade v ključne posvetovalne procese in druge javne politike Evropske unije, tako na evropski kot tudi nacionalni in lokalni ravni. Posebna pozornost bo namenjena mladim z manj priložnostmi in obravnavi vprašanj duševnega zdravja.

Evropsko leto mladih bo vključevalo konference, pobude za spodbujanje sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, kampanje za ozaveščanje o bolj vključujoči, zeleni in digitalni Evropski uniji ter študije in raziskave o namerah, v katerih se znajdejo mladi v Evropski uniji. Evropski parlament je ob tem projektu zagotovil dodatna sredstva v višini osem milijonov evrov za program Erasmus+ in program Evropska solidarnostna enota. Dejavnosti evropskega leta mladih bodo organizirali nacionalni koordinatorji. V Sloveniji bo to Urad Republike Slovenije za mladino skupaj z Evropsko komisijo in organizacijami civilne družbe, delo pa bo spremljal Evropski parlament. V skladu z določili Evropskega parlamenta bodo na nacionalni in evropski ravni v dejavnosti vključeni tudi mladi in mladinske organizacije.

 

 

T. K.