Ljubljana – kandidatka za evropsko prestolnico kulture 2025

Ljubljana je poleg Nove Gorice, Pirana in Ptuja ena od štirih mest, ki se borijo za naziv evropske prestolnice kulture 2025. Evropska prestolnica kulture je ena najpomembnejših pobud Evropske unije na področju kulture, ki izbranim mestom omogoča, da širšemu občinstvu iz vse Evrope predstavijo svojo kulturno dediščino. Od leta 1985, ko so pričeli s podeljevanjem tega naziva, ga je nosilo že šestdeset evropskih mest, med drugim tudi Maribor, drugo največje slovensko mesto.

 

 

Ker gre za velik dogodek, je v oblikovanje programa poleg Mestne občine Ljubljana vključenih še 25 drugih občin iz regije. Program v času kandidature za omenjeni naziv poteka v tesnem sodelovanju med mestnimi, regionalnimi in nacionalnimi zavodi, društvi, organizacijami, umetniki in drugimi igralci na področju kulture.

 

Kaj vse v Ljubljani počnejo v zvezi s prejemom naziva evropske prestolnice kulture?

V Ljubljani trenutno:

 • Bogatijo kulturno podobo z novimi programskimi vsebinami, zlasti z vrhunskimi mednarodnimi umetniškimi dogodki in izmenjavami
 • Ustvarjajo nove povezave kulture s področji okolja, zdravja, sociale, izobraževanja in športa
 • Ustvarjajo novo in obnavljajo obstoječo kulturno infrastrukturo
 • Krepijo ustvarjalne potenciale umetnikov ter ekonomske potenciale kulturnega in kreativnega sektorja
 • Večajo mednarodno prepoznavnost Ljubljane in celotne regije
 • Izboljšujejo dostopnost kakovostne kulture
 • Ustvarjajo nova delovna mesta
 • Povečujejo število turistov, ki Ljubljano obiščejo zaradi bogate kulturne dediščine in kulturnih dogodkov
 • Oblikujejo regionalno kulturno identiteto z novimi povezavami kulturnih producentov in razvijanjem novih občinstev prek večje mobilnosti umetniških ustvarjalcev in obiskovalcev kulturnih dogodkov
 • Krepijo socialno kohezijo in vključenost ranljivih skupin v družbeno življenje prek participativnih in skupnostnih projektov
 • Spodbujajo razvoj inovativnih partnerskih odnosov med javnimi, civilnimi in zasebnimi organizacijami tako na lokalni kot na regionalni ravni

 

 

Na Mestni občini Ljubljana so v času kandidature vzpostavili posebno spletno stran in pisarno, ki ju vodi občinski Oddelek za kulturo. Več informacij o kandidaturi Mestne občine Ljubljana za prejem naziva evropska prestolnica kulture si lahko preberete na omenjeni spletni strani ali v informacijski zgibanki.

 

Tadej Kobal