MOBILNOST MLADIH: Te mika 2-mesečno bivanje v Nemčiji?

Si star_a med 15 in 35 let?

Si trenutno brezposeln_a, se ne izobražuješ in nisi na usposabljanju?

Želiš z delovno-učno izkušnjo v tujini pridobiti nova znanja in veščine?

Zavod za zaposlovanje RS in služba EURES v letu 2018 nadaljujeta z nacionalno shemo mobilnosti v okviru katere bo prva skupina v Nemčijo odšla spomladi.

Rok za prijavo je podaljšan: 21.1.2018

► http://bit.ly/EURES_mobilnost