Nekaj malega o davkih in kako jih porabimo v EU

Davki so skupni prispevki Evropejcev, ki se plačujejo le v denarju in temeljijo na posameznikovi plačilni sposobnosti (izjema so davki, ki so enaki za vse, ne glede na plačilni razred posameznika, na primer ko kupimo hrano v trgovini). Davki so obvezen prispevek, ki ga zahtevajo javni organi, prispeva pa jih vsak posameznik, četudi se sam ne zaveda, da jih plačuje. Le v nekaterih primerih so posamezniki lahko deležni tudi nekaterih davčnih olajšav.

Namen davkov je, da skupno zbrani denar prinaša koristi vsem državljanom posamezne članice EU ne glede na starost. Denar zbran v skupnem skladu davkov se uporablja za financiranje javnih dobrin in storitev, na primer gasilcev, policistov, knjižnic, šol, bolnišnic, plače javnih uslužbencev in tako dalje.

Določanje davčne stopnje je prepuščeno državam članicam, saj ima EU na tem področju le omejene pristojnosti ter nima neposredne vloge pri pobiranju ter določanju stopnje obdavčitve. Poleg zneska davkov, ki ga morajo državljani prispevati, posamezne države same določajo tudi, kako se bo zbran denar porabil. Splošna obdavčitev v Evropski uniji se določa na podlagi enotnega trga poštenosti, odločitve glede davkov pa v Evropski uniji sprejemajo le na podlagi soglasja vseh držav članic, tako da so zastopani vsi interesi.

 

 

Davke delimo na posredne in neposredne davke. Posredni davki se beležijo pri trošarinah, davkih od plačilnih listin, DDV (davek na dodano vrednost) in ob uvoznih davščinah, medtem ko med neposredne davke sodijo davek od dobička, kapitala, dohodnine ter premoženjski davek.

 

Načrt za proračun EU je vedno oblikovan vnaprej za doseganje dolgoročnih ciljev. V proračunu so zbrani vsi prihodki EU, ki jih prispevajo članice (od zbranih davkov). Trenutno je največji delež proračuna namenjen oblikovanju bolj zelene in odpornejše Evrope. Skupaj s programom NextGenerationEU pa pomaga gospodarstvu Unije pri okrevanju po krizi, ki je nastala zaradi epidemije COVID-19. Glavni organi, ki odločajo o višini proračuna in dodelitvi sredstev so Evropska komisija, Svet EU ter Evropski parlament. Za obdobje med letoma 2021 in 2027 so finančna sredstva usmerjana v sedem glavnih sklopov oziroma področjih odhodkov, in sicer:

  • Enotni trg, inovacije in digitalno
  • Kohezija, odpornost in vrednote
  • Naravni viri in okolje
  • Migracije in upravljanje meja
  • Varnost in obramba
  • Sosedstvo in svet
  • Evropska javna uprava