O Zavodu Nefiks

Namen Zavoda Nefiks je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenih kompetenc in znanj. Zavod Nefiks si prizadeva za čim širše izvajanje načrtovanih učnih in poklicnih orientacij med mladimi in iz tega izhajajočih njihovih kariernih orientacij.

 

Zavod Nefiks – Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja

Cilj Zavoda Nefiks je vključevanje, prepoznavanje in upoštevanje mladinskega ter prostovoljskega dela, med drugim tudi v sistemih formalnega izobraženja, nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, sistemih štipendiranja in zaposlovanju. Zavod Nefiks se prav tako zavzema za priznavanje takšnega dela in tam pridobljenih znanj kot oblike obveznih praks pri izobraževanju, kot dokazila o pridobljenih potrebnih izkušnjah ali kot okoliščino, ki prinaša prenost pri javnih razpisih ali zaposlovanju.

 

Za dosego svojega namena in ciljev Zavod Nefiks izvaja različne promocijske dejavnosti neformalno pridobljenega znanja in organizira različne izobraževalne dogodke, kot so tečaji, seminarji ali delavnice z namenom dviga kompetenc in spodbujanja podjetništva pri mladih.

 

Zavod Nefiks

Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana

nefiks@nefiks.si

www.nefiks.si