Oddaj članek | Submit an Article

Projekt Priložnost.EU, ki deluje znotraj Zavoda Nefiks, vodimo mladi za mlade. Odločili smo se, da damo čisto vsem obiskovalcem naše spletne strani ali dogodkov možnost, da nam posredujete svoje članke, ki jih bomo objavili na naši spletni strani ter delili prek našega Instagram profila. Veseli bomo člankov, ki so povezani z vašimi izkušnjami na izmenjavah v tujini, člankov, ki se navezujejo na položaj Slovenije znotraj EU, člankov, povezanih s slovenskim predsedovanjem Svetu EU ter ostalih člankov na temo Evropske unije in mladih.

Pišete lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Članki, oddani v angleščini, bodo pred objavo prevedeni tudi v slovenščino, vsi članki pa bodo pred objavo jezikovno pregledani.

Vaše članke skupaj s fotografijami sprejemamo prek elektronskega naslova info@priloznost.eu, kjer smo tudi na voljo za vse dodatne informacije.

 


 

The Priložnost.EU project, which operates within the Zavod Nefiks, is run by young people for young people. We have decided to allow all visitors to send us their articles, which we will publish on our website and share via our Instagram profile. We look forward to articles related to your experiences on exchanges abroad, articles related to Slovenia’s position within the EU, articles related to the Slovenian Presidency of the Council of the EU, as well as other articles on the European Union and young people.

You can write in Slovenian or English. Articles submitted in English will be translated into Slovenian before publication, and all articles will be linguistically reviewed before publication.

We accept your articles together with photos via the e-mail address info@priloznost.eu, where we are also available for any additional information.