Ponudba za zaposlitev: Znanstveni uradnik za spremembe vedenja

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) sprejema prijave za prosto delovno mesto znanstvenega uradnika za spremembe vedenja. Zaposleni bo odgovoren namestniku vodje oddelka programov za bolezni, pri tem pa bo tesno sodeloval s sodelavci v enoti in drugih oddelkih organizacije, ki delujejo na področju sprememb vedenja. Delovno mesto se nahaja na sedežu ECDC v Stockholmu, glavnem mestu Švedske.

 

 

Zahtevana izobrazba

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

  • Imajo zaključen vsaj triletni univerzitetni študij, potrjen z diplomo iz družbenih ved in sorodnih znanosti, vključno z epidemiologijo in/ali javnim zdravjem kot glavna študijska predmeta ter imajo vsaj tri leta izkušenj
  • Dobro znajo vsaj en uradni jezik Evropske unije ter imajo zadovoljivo znanje drugega uradnega jezika EU na stopnji, ki omogoča opravljanje delovnih nalog ter odlično pisno in ustno znanje angleščine
  • So državljani ene od držav članic EU, Norveške, Islandije ali Lihtenštajna
  • Imajo izkušnje s poznavanjem ozadja delovanja nacionalnih inštitutov za javno zdravje in drugih deležnikov na področju javnega zdravja
  • Imajo praktične izkušnje na področju sprememb vedenja v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem nalezljivih bolezni, vključno z mreženjem in spoznavanjem z deležniki

 

 

Postopek prijave

Kandidati naj za prijavo pošljejo izpolnjen prijavni obrazec po elektronski pošti. Vse informacije v zvezi s prijavo ter razpisom so na voljo na povezavi.

 

Tadej Kobal