Priložnost za zaposlitev na ESČP na Norveškem

Evropsko sodišče za človekove pravice ponuja zaposlitev za mlade diplomirane pravnike, ki si željo pridobiti izkušnje z delom v mednarodni organizaciji, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, demokracijo in pravno državo. Rok za prijavo je 04. januar 2021. Delo bo potekalo v Strasbourgu.

 

Kot pomočnik odvetnika v sodnem tajništvu Evropskega sodišča za človekove pravice boste pomagali pri pripravi korespondence s prosilci in osnutkov odločb v pogostih primerih. Vaše naloge bodo obsegale preučitev in obravnavo vlog v “prima facie” nedopustnih primerih in v primerih, ki jih je mogoče obravnavati na standarden način, pripravljanje osnutkov odločb, zapisnikov, poročil, zabeležk in drugih podobnih dokumentov, svetovanje o pogojih sprejemljivosti prijav, udeležbo na sejah sodišča, pomoč pri raziskavah v zvezi s prakso Sodišča in nacionalno zakonodajo ter pomoč sodnim odvetnikom pri pripravi primerov za sodno odločanje.

 

Kot pomočnik odvetnika na oddelku za izvrševanje sodb sodišča boste pomagali izkušenejšim članom osebja pri nadaljnjem spremljanju izvrševanja sodb in dialoga z različnimi zadevnimi instancami. Pomagali boste pri vodenju primerov in odločb, ki jih je Odboru ministrov poslalo ESPČ s pomočjo pri določanju izvršilnih ukrepov, potrebnih za popolno uveljavitev pravice prosilca, pomagali pri pripravi osnutkov pravnih odločb, sodelovali na ustreznih sestankih Odbora ministrov, pripravljali osnutke informativnih dokumentov, povzetkov, študij in poročil ter aktivno prispevali k opravljanju drugih posebnih nalog oddelka.

 

 

Pogoji za zaposlitev so naslednji:

  • Imeti morate visokošolsko pravno izobrazbo, pridobljeno na Norveškem, bodisi na podlagi kvalifikacij, bodisi po opravljenem izpitu
  • Imeti morate vsaj pol leta poklicnih izkušenj s pravnega področja na Norveškem ali v mednarodnih organizacijah
  • Imeti morate dobro znanje francoščine ali angleščine ter na ravni maternega jezika tudi norveščine
  • Biti državljan ene od članic Sveta Evrope
  • Biti na zadnji dan razpisa (04. januar 2021) mlajši od 35 let.

 

Če boste pri prijavi uspešni, bo vaša osnovna bruto plača znašala 3 600 evrov, deležni boste zdravstvenega zavarovanja, prav tako pa vam pripada 32 dni letnega dopusta.

 

Vse dodatne informacije in postopek prijave so na voljo na spletni strani Evropskega sodišča za človekove pravice.

 

Tadej Kobal