PRIPRAVNIŠTVA IN PRAKSE V INSTITUCIJAH EVROPSKE UNIJE – 03-2019

Obstaja težava, ki se je zavedamo vsi mladi diplomanti: delodajalci si želijo relevantnih izkušenj, toda kje dobiti delovne izkušnje, če šele iščemo prvo resno zaposlitev?
Na srečo se Evropska unija zaveda te težave. Njene institucije, Evropska komisija, Evropski parlament in Svet Evropske unije, prav tako kot tudi mnoge druge, odpirajo različne priložnosti za mlade, tako plačana kot tudi neplačana pripravništva v Strasbourgu, Luksemburgu in Bruslju. Večinoma pogoji obsegajo:
1. diplomo;
2. znanje vsaj dveh uradnih jezikov Evropske unije;
3. državljanstvo ene izmed držav Evropske unije.
Smer izobrazbe načeloma ni pomembna; prijavijo se lahko diplomanti vseh fakultet. Pripravništva večinoma trajajo od tri do pet mesecev, v nekaterih primerih pa izbrani kandidati dobijo povrnjene tudi potne stroške.