Pripravništvo pri Evropskem varuhu človekovih pravic

Le še do konca marca imate čas za oddajo prijave za pripravništvo pri Evropskem varuhu človekovih pravic. Delovni lokaciji sta Bruselj in Strasbourg. Sprejeti kandidati bodo v uradu Evropskega varuha nudili pomoč pri preiskavanju prejetih pritožb in medijskem komuniciranju, obenem pa bodo sodelovali pri različnih projektih.
Razpis je odprt za vse državljane držav članic Evropske unije in držav kandidatk, ki so končali najmanj tri leta študija in imajo diplomo s področja političnih ved, evropskih študij, mednarodnih odnosov, evropske javne uprave, človeških virov, prava, revizije ali ekonomije.
Pripravništvo traja najmanj 4 mesece, vendar ga je mogoče tudi podaljšati (če je urad zadovoljen s pripravnikovim delom). Skupna dolžina pripravništva je največ eno leto.
Plača v Belgiji obsega okoli 1300 evrov mesečno, v Strasbourgu pa 200 EUR na mesec več.
Pripravništva se odprejo dvakrat na leto: 1. januarja in 1. septembra.