Pripravništvo v generalnem sekretariatu Sveta EU

Svet Evropske unije (Council of the European Union) je skupaj z Evropskim parlamentom (European Parliament) glavno zakonodajno telo Evropske unije. Svet nima stalnih članov, sestaja se v desetih različnih sestavih, glede na področje politike na dnevnem redu. Svet sestavljajo vladni ministri in ministrice, na zasedanju za zunanje zadeve (Foreign Affairs Council) so torej prisotni ministri za zunanje zadeve držav članic EU. Svetu EU predseduje ena država članica po načelu šestmesečne rotacije, julija 2021 bo štafetno palico predsedovanja iz rok Portugalske prevzela Slovenija. Svet EU vsekakor ni enak Evropskemu svetu (European Council) ali Svetu Evrope (Council of Europe), prispevek o priložnosti v slednjem lahko najdeš tukaj.

 

Pripravništvo v generalnem sekretariatu Sveta EU

Generalni sekretariat Sveta EU vsako leto razpiše 100 plačanih pripravništev, 20 neplačanih mest za študente in študentke, ki morajo v okviru svojega študijskega programa opraviti obvezno pripravništvo, in 6 plačanih pripravništev za študente in študentke s posebnimi potrebami. Pripravništvo v Svetu EU je odlična priložnost za podrobno spoznavanje funkcij Sveta EU, pridobivanje znanj o politikah in postopkih raznih evropskih institucij in nenazadnje neprecenljivo delo v večjezičnem mednarodnem okolju.

 

Kaj bom počel/a kot pripravnik/ca?

Delo je zelo razgibano, tvoje vsakodnevne zadolžitve vključujejo:

  • pripravo raznih sej ter pisanje zapisnikov;
  • prisostvovanje na sejah pripravljalnih teles Sveta EU in sestankov Odbora stalnih predstavnikov vlad držav članic (COREPER);
  • raziskovanje;
  • razna administrativna dela.

Tvoje delovne naloge sovpadajo z zadolžitvami nižjih administrativnih uradnikov na začetku svoje karierne poti. Kot pripravnik oziroma pripravnica boš povabljen/a na študijski obisk drugih EU institucij v Bruslju, Luksemburgu in Strasbourgu, kjer boš lahko med drugim tudi sodeloval/a na konferencah.

 

Ali ustrezam pogojem?

Pripravništvo v Svetu EU lahko opravljaš, če imaš državljanstvo ene izmed držav članic EU ali si državljan oziroma državljanka držav kandidatk, ki so zaključile pristopna pogajanja z EU. Pogoj je dobro znanje vsaj dveh uradnih jezikov EU, pomembno je, da tekoče govoriš francosko ali angleško. Na pripravništvo se ne moreš prijaviti, če si v preteklosti že opravljal/a plačano ali neplačano pripravništvo v eni izmed evropskih institucij, prav tako pripravništvo ni dostopno tistim, ki so v evropskih institucijah že bili zaposleni.

 

Ali pandemija koronavirusne bolezni vpliva na pripravništvo?

Na kratko: da. Septembrska  evropska izkušnja pripravnikov in pripravnic bo nekoliko drugačna, saj se bo pričela virtualno, pripravništvo torej ne bo začelo v t.i. bruseljskem mehurčku. Generalni sekretariat poziva vse kandidate, naj spremljajo Covid-19 situacijo v belgijski prestolnici, saj bodo ob morebitnem izboljšanju epidemiološke slike pripravniki in pripravnice vabljeni na nadaljevanje svojega pripravništva na sedežu Sveta EU.

 

Kje in do kdaj se lahko prijavim?

Če želiš pripravništvo opravljati od septembra 2021 do januarja 2022, se lahko prijaviš do 15. marca do 12:00. Prijava poteka v angleščini ali francoščini preko portala Sveta EU.

Te zanima več? Tukaj lahko najdeš še odgovore na pogosta vprašanja, poročilo pripravnikov in pripravnic o nalogah v okviru pripravništva ter opis področij, kjer je pripravništvo mogoče opravljati.

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Jarc