Štipendije za doktorske študije na EUI za leto 2021

Objavljen je bil javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2021. Gre za štipendijo Ad futura, ki bo pripadla enemu vlagatelju za štiriletni doktorski študij na EUI, ki bo sprejet ter so bo v prvi letnih vpisal v študijskem letu 2021/2022, pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

 

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Upravičenci do štipendije so naslednji:

  • Slovenski državljani ter njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v Sloveniji
  • Slovenski državljani s prebivališčem v Sloveniji, ki so pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti
  • Državljani članic Evropske unije in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v Sloveniji
  • Delavci migranti, ki so državljani države članice Evropske unije, če so zaposleni ali samo zaposleni v Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v Sloveniji
  • Obmejni delavci, ki so državljani države članice Evropske unije in prebivajo v drugi državi članici Evropske unije, če so zaposleni ali samozaposleni v Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani, za izobraževanje v Sloveniji
  • Državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas

 

Pogoj za prijavitelja je poleg navedenih, da mora biti v šolskem letu 2021/2022 sprejet v prvi letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI ter izpolnjevati druge razpisne pogoje. Več informacij o pogojih in postopek prijave je na voljo na povezavi.

 

 

Tadej Kobal