Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja (Erasmus+)

Nevladne, javne in zasebne organizacije, pozor! 21. marca se bo iztekel rok za prijavo na razpis za strateška partnerstva  v okviru programa Erasmus+ (za inovacije in izmenjavo dobrih praks) na področju šolskega, visokošolskega in poklicnega izobraževanja ter usposabljanja odraslih.

Partnerstva lahko trajajo od dveh do treh let na področju visokošolskega izobraževanja in od pol leta do treh let na področju izobraževanja odraslih, šolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Organizacije s sedežem v državi članici EU morajo prijavo oddati nacionalni agenciji svoje države. V prijavo morajo vključiti najmanj tri organizacije iz različnih držav EU. Višina prejetih nepovratnih sredstev je večinoma omejena z zgornjo mejo 150 000 EUR.

Vir: European Comission

Slika: Pixabay