VOLITVE POSLANCEV RS V EVROPSKI PARLAMENT

25.02.2019 so začela teči volilna opravila za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski Parlament. Če volivec ne bo mogel glasovati na svojem volišču zaradi odsotnosti s kraja stalnega prebivališča ker je v bolnišnici, zdravilišču, zaporu ali priporu lahko volivec glasuje po pošti. Če bo volivec na dan glasovanja začasno v tujini (ker npr. tam dela) lahko glasuje po pošti v tujini ali na diplomatsko – konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, kjer je odprto volišče. Volivec lahko glasuje na dan glasovanja tudi izven okraja stalnega prebivališča.

Za vse te načine glasovanja mora volivec pravočasno obvestiti volilni organ (Državno volilno komisijo ali pristojno okrajno volilno komsijo). Obvestilo lahko volivci pošljejo preko portale eUprava na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html. Več o tem najdete na: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/volitve/evropski-parlament.