Vse, kar morate vedeti o slovenskem predsedovanju Svetu EU

Predsedovanje Svetu Evropske unije je pomembna naloga, ki jo ima posamezna članica Evropske unije. V drugi polovici leta 2021 bo predsedovanje prevzela Slovenija. V nadaljevanju vas prek odgovorov na bistvena vprašanja, povezana s predsedovanjem Svetu EU, seznanjamo s tematiko.

Zastave držav članic Evropske unije

Kakšno vlogo ima Svet Evropske unije?

Svet Evropske unije (okrajšano Svet EU) je institucija Evropske unije in ima bistveno vlogo pri sprejemanju odločitev v EU. Svet EU oblikuje in sprejema zakonodajo EU, usklajuje politike držav članic, oblikuje skupno zunanjo in varnostno politiko EU, sprejema proračun EU ter sklepa mednarodne sporazume.

 

Kaj je predsedovanje Svetu EU?

Predsedovanje Svetu EU je pomembna in zahtevna naloga, ki pritiče vsaki državi članici Evropske unije. Države predsedujejo po vnaprej določenem sistemu rotacije za obdobje šestih mesecev. Najpomembnejša naloga predsedujoče države članice je vodenje dela Sveta EU na vseh ravneh Sveta in zagotavljanje učinkovitega in neprekinjenega dela institucije.

 

Kaj je trio predsedstev?

Trio oziroma tako imenovano “trojko” predsedstev sestavljajo po tri države članice, ki prevzemajo predsedovanje ena za drugo. Sistem takega predsodovanja Svetu EU je bil uveden z Lizbonsko pogodbo leta 2009. Glavne smernice dela in naloge predhodno določijo v skupnem 18-mesečnem programu dela, vsaka od treh držav pa za obdobje svojega predsedovanja pripravi še podroben 6-mesečni program.

 

Kdaj bo Slovenija predsedovala Svetu EU?

Slovenija bo predsedovala v drugi polovici leta 2021. To bo za Slovenijo drugo predsedovanje Svetu EU. Prvič je Svetu predsedovala v prvi polovici leta 2008. Državi, s katerima tvori trio predsedstev, sta Nemčija in Portugalska.

 

Slovenskemu predsedovanju Svetu Evropske unije bomo veliko pozornosti posvečali tudi v posebni rubriki v okviru projekta Priložnost.EU.

 

Natali P. Nardin