ZAPOSLITVE

Že imaš delovne izkušnje ali pa te zanimajo vprašanja v zvezi z migracijami/begunci ter delo v večkulturnem okolju? Evropski azilni podporni urad (EASO) je objavil prosto delovno mesto uradnika za komunikacije – spremljanje družbenih omrežij.Uradnik bo raziskoval informacijske pokrajine ter razvijal komunikacijske vsebine, ki so/bodo na voljo v različnih jezikovnih skupnostih iz držav izvora in tranzita. Torej je za opravljanje tega dela je potrebno odlično poznavanje vsaj enega od naslednjih jezikov: turškega, sorani, severnokurdskega, paštunskega, darijskega, farsi, bangladeškega, urdujskega, hindijskega, igbo, edo, tigrajskega, ukrajinskega, ruskega. Pogoj za prijavo: z diplomo potrjena univerzitetna izobrazba in ustrezne vsaj enoletnedelovne izkušnje. Zaposlitev za 3 leta (lahko se podaljša). Delovno mesto: Valletta, Malta. Rok za prijavo: 22.5.2018 ob 13

► bit.ly/EASO_uradnik_za_komunikacije

Rad_a delaš s podatki? Si pred kratkim diplomiral_a in svojo kariero šel razvijaš? Te navdušuje način ustvarjanja informacij in podatkov? Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) razpisuje prosto delovno mesto uradnik za podatke – spletni viri. Če uživaš v izzivu, ki ga predstavljajo oblikovanje in razvoj zbirk podatkov, njihovo učinkovito posodabljanje in pridobitev prilagojenih informacij z enim klikom, ti izrazi, kot so metapodatki in multivariatna analiza, kaj pomenijo ter rad_a delaš z Excelom, se prijavi! Zaposlitev za 3 leta (z možnostjo podaljšanja). Delovno mesto: Dublin. Rok za prijavo: 24.5.2018

► bit.ly/EUROFUND_uradnik_za_podatke

Institucije EU so aprila objavile nov stalni razpis za osebje za vzgojo in varstvo otrok uslužbencev. Iščejo se: (1) vzgojitelji/varuhi v podaljšanem bivanju in varstvu na prostem (otrok v starosti od 3,5 do 14 let); (2) vzgojitelji predšolskih otrok v vrtcu; (3) otroški negovalci/vzgojitelji otrok v starosti od 0 do 3 let v jaslih. Delovna mesta so večinoma na voljo v Bruslju in Luxembourgu, lahko pa tudi drugje po Evropi. Zahtevano je znanje drugega tujega jezika: angleščine, francoščine ali nemščine. Za zaposlitev v funkcionalno skupino FG II (evropski sistem javnih uslužbencev) je tipično zahtevana z diplomo potrjena posrednješolska izobrazba ali s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba, ki ji sledijo ustrezne delovne izkušnje (več v razpisu). Zaposlitev za določen delovni čas. Rok za prijavo: stalni razpis!

► bit.ly/EPSO_osebje_za_varstvo_otrok